Απολογισμός

 • Green tech evolutionthe best solution!

  Ολοκληρώθηκε το 5ο Συνέδριο M2M – Cloud & Green InfoCom  που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel στις 10 Απριλίου 2013

  Αιγίδα στο Συνέδριο παρείχε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ΕΕΤΤ, η ΕΕΚΤ και ο ΣΕΚΕΕ

  Οι νέες τεχνολογίες M2M, Cloud, Enterprise Mobility είναι επωφελείς για την αγορά, τους χρήστες αλλά και το περιβάλλον.  Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την εξοικονόμηση πόρων και την αειφόρο ανάπτυξη αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο όσο περνάνε τα χρόνια, καθώς η πληροφόρηση –χάρη και στη βοήθεια του Διαδικτύου, σε πείσμα των όποιων εμποδίων- σχετικά με τα περιβαλλοντολογικά δεινά που ήδη υφιστάμεθα και μάλλον θα υποστούμε σε μεγαλύτερο βαθμό στο μέλλον, πλέον «ξεχειλίζει» συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

  Με κέντρο τις υποδομές του υπολογιστικού νέφους (cloud computing), οι οποίες πλαισιώνονται από δίκτυα έξυπνων μετρητών και συνδέονται με τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, συντελείται μια νέα επανάσταση σε όλα τα επίπεδα. Η σαρωτική αλλαγή στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τους ενεργειακούς πόρους, δίνει ήδη καρπούς τόσο όσο αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, όσο και  τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

  1η ενότητα: Mobile & Smart Grids

  Οι προσκεκλημένοι της ενότητας αυτής έκαναν σαφές ότι οι ΤΠΕ μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί διεθνώς για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής μέσω της βελτιστοποίησης της διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, παρουσιάζοντας τις προσεγγίσεις τους στο ακροατήριο. Με επίκεντρο τις διατάξεις έξυπνων μετρητών που ελέγχουν και παρέχουν πληροφόρηση σε κεντρικά συστήματα, εξασφαλίζονται έμεσα ή άμεσα οικονομικά οφέλη και για εμάς, άλλα και τις επόμενες γενιές, σε μια εποχή που η ενέργεια αποτελεί το σημαντικότερο συντελεστή στο κόστος της ζωής, αλλά και της παραγωγής για τις επιχειρήσεις.

  Τα ευφυή δίκτυα (Smart Grids) -στα οποία και η χώρα μας κάνει πλέον δειλά τα πρώτα βήματα- εξορθολογίζουν τη διαχείριση (ακόμα και με τη χρήση φορητών συσκευών!) των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (αντίστοιχα, και των δικτύων ύδρευσης – φυσικού αερίου), ενώ οι τεχνολογίες M2M επιτρέπουν την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων (Machine-to-Machine), χωρίς την παρέμβαση ανθρώπου-χειριστή.

  2η ενότητα: Cloud & Smart Data Centres

  Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον (με τη μεταφορική και πραγματική έννοια της λέξης) η υιοθέτηση τεχνολογιών που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού είναι μονόδρομος. Μια από αυτές είναι και το υπολογιστικό νέφος (cloud computing), επειδή επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, άρα και τη μείωση του κόστους λειτουργίας των υποδομών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κατανάλωση, στα όλο και μεγαλύτερα Data Centers

  Στο ίδιο μήκος κύματος, οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών επανασχεδιάζουν και εμπλουτίζουν τις υποδομές τους, προσφέροντας οί ίδιες στους πελάτες τους υπηρεσίες κεντρικής διαχείρησης δεδομένων, ως επέκταση των επικοινωνιακών τους αναγκών. Το εντεινόμενο ενδιαφέρον για λύσεις σ’ αυτόν τον τομέα δικαιολογείται απόλυτα από τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό συσκευών, σταθερών και φορητών, που θα προστεθούν στη Διαδικτυακή κοινότητα ως το 2020 και ο οποίος αναμένεται να φτάσει τα 15 δισεκατομμύρια!

  3η ενότητα: Smart Cities

  Η σύνδεση των κτηρίων στο Smart Grid, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών αναγκών τους, είναι μόνο η αρχή για την είσοδό μας σε μια νέα εποχή, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά από «έξυπνα» συστήματα, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στη διαχείριση των απορριμάτων, στις κάθε λογής μεταφορές, στην πολιτική προστασία και πολλούς άλλους ζωτικούς τομείς του αστικού περιβάλλοντος.

  Καταλύτης σε όλα αυτά, η αξιοποίηση του Cloud Computing και των συναφών με αυτό υπηρεσιών διαχείρισης και ανάλυσης, που συμβάλλουν στη δημιουργία «έξυπνων» πόλεων οι οποίες ικανοποιούν τα αιτήματα και τις ανάγκες των κατοίκων τους πολύ καλύτερα απ’ ό,τι στο παρελθόν, εξοικονομώντας πόρους και μειώνοντας τα κόστη.

  Ο συνδυασμός υπερφορητών υπολογιστών, smartphones, tablets και διασυνδεδεμένων συσκευών, μέσα στο γενικότερο οικοσύστημα των smart cities, οδηγεί εκ του ασφαλούς στην εκπλήρωση της προφητείας, όχι πια για το Internet of Things, αλλά για το Internet-of-Everything, ακόμα και μέσα στη δεκαετία που διανύουμε.

  O πλανήτης μας συνεχίζει να αλλάζει – δυστυχώς, προς το χειρότερο! Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και οι προσπάθειες να βρεθούν λύσεις, ώστε τουλάχιστον να μετριαστεί το κακό, είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκούν.

  Η τεχνολογία, που ήδη βοηθάει, μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο σ’ ό,τι αφορά στη διαχείριση και την αντιμετώπιση των (πολλών) προβλημάτων.

  Οι τεχνολογίες Μ2Μ, το Cloud Computing και οι «έξυπνες» πόλεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να «σώσουν την παρτίδα» που χάνεται. Αρκεί να μάθουν για τις νέες δυνατότητες και να τις κάνουν πράξη οι πολλοί…

 • Ομιλητές

   

 • eggrafi-12-3-15-sent

 • Χορηγοί

   

 • googleplay-12-3-15-sent

 • app-strore-12-3-15-sent

 • Sites Συνεδρίων

   

 • SmartPress Sites